Okres międzywojenny

Widok sali z przyrządami geodezyjnymiPo zakończeniu I wojny światowej Polska ponownie pojawiła się jako państwo. Konieczne było ujednolicenie organizacyjne i strukturalne pozostałości po trzech zaborach w jedne sprawnie działający kraj. WIG, WIG

W dziedzinie geografii wyodrębniły się zwarte ośrodki geograficzne działające we wszystkich uniwersytetach, w samodzielnych instytucjach naukowych, Nauka ta obecna była również w większości specjalistycznych szkół wyższych.

Wyraźnie zaznaczała się specjalizacja placówek w zakresie poszczególnych dziedzin geograficznych. Wokół profesorów gromadziły się grupy badawcze. W obrębie poszczególnych specjalizacji tworzyli oni polskie szkoły o wyraźnie określonych metodach prowadzenia badań i analizowania otrzymanych danych. Polscy naukowcy aktywnie uczestniczyli w organizacjach międzynarodowych. Rozwijały się badania terenowe, również zagraniczne ekspedycje naukowe.

Oficyny wydawnicze.

Rozwój poszczególnych dziedzin w okresie międzywojennym.