Maps, images, graphics

Maps, images and graphics

Maps

 1. Wapowski Bernard, 1526—1528. Tabula Sarmatiae, Regna Poloniae et Hungariae utriusque wł. BJ.
 2. Pograbek Andrzej, 1569. Sarmatiae Europeae, quae Sigismunde Augusto Regi Poloniae potentissimo …  wł. BJ.
 3. Merkator Gerard, 1578. Universalis Tabula Iuxta Ptolemeaeum. reprint: ART Print, 2014.
 4. Grodecki Wacław, 1587. Descriptio veteris et novae Poloniae [w :] Ortelius Abraham, 1587. Atlas Theatrum Orbis Therarum.. reprint: ART Print, 2014.
 5. Braun Georg, 1618. Posnania, Kolonia, reprint: ART Print, 2014 r.
 6. Ortelius Abraham, 1645. Theatrum orbis Therrarum, , reprint: ART Print, 2014.
 7. de Beauplan Guillaume Le Vasseur, 1684. Delineatio specialis et accurata tutius Ukrainae cum suis palatinatibus ac districtibus provinciisque adiacentibus. reprint: ART Print, 2014 r.
 8. Ciekanowski Kasper, 2. poł. XVII w. Mapa odcinka Wisły w okolicach Niepołomnic, wł. AUJ.
 9. Rizzi–Zannoni Giovanni Antonio, 1772. Carte de la Pologne. wł. BJ.
 10. Rath K. K. (red.), 1800. West Galizien auf Allerhoechsten Befehl, wł. MUJ.
 11. Stanisław Staszic, 1815. Carta geologica totius Poloniae, Moldaviae, Transylvaniae et patis Hungariae et Valachiae, wł. ZK IGiGP UJ.
 12. Zaborowski Ignacy, 1816. Mapa Bielan przy Warszawie [w:] Jeometria praktyczna,wł. BJ.
 13. Kolberg Juliusz, 1827. Mappa Królestwa Polskiego, kopia.
 14. Rodecki Franciszek, 1830. Obraz jeograficzno–statystyczny Królestwa Polskiego, wł. ZK IGiGP UJ.
 15. Topograficzna Karta Królestwa Polskiego („Mapa Kwatermistrzostwa"), 1839. 1:126 000, Kwatermistrzostwo Generalne Wojska Polskiego, Oddział Korpusu Topografów [armii rosyjskiej] do Pomiarów Królestwa Polskiego. Petersburg, kopia.
 16. Chrzanowski Wojciech (red.), 1859. Karta Dawnej Polski z przyległymi okolicami krajów sąsiednich według nowszych materiałów, kopia.
 17. zobrazowanie poglądowe stanu zaludnienia, warunków zdrowotnych, oświaty, stosunków rolnych i stanu ludności robotniczej w Królestwie… : Ślepota (IX), Płaca dzienna (XXIV), Zarobki (XXIX), wł. BJ.
 18. Latinik Antoni, 1874. Mapa królestwa Galicyi do nauki z poglądu dla szkół początkowych, wł. ZK IGiGP UJ.
 19. Zembowski Bolesław, 1875. Karta wolnego i ściśle neutralnego miasta Krakowa z jego okręgiem według ustanowień kongresu wiedeńskiego 1815, wł. BJ.
 20. Piliński Adam, Piliński Stanisław, 1886. Madagascar. druk homograficzny [w:] Oliver Samuel Paschel, 1886. Madagascar an historical and descriptive account of the island …. Tabl. VII, wł. MUJ.
 21. Zaręczny Stanisław, 1898. Atlas geologiczny Galicyi. Zeszyt XII, Mapa Mielnica i Okopy, wł. ZK IGiGP UJ.
 22. Majerski Stanisław, 1908. Europa środkowo–wschodnia. Ziemie dawnej Polski, wł. BJ.
 23. Słupski Zygmunt Światopełk, 1908. Mapa W. Ks. Poznańskiego z oznaczeniem posiadłości Pruskiej Komisji kolonizacyjnej nabytych po koniec 1906 r, wł. BJ.
 24. Święta miłości kochanej Ojczyzny czują cię tylko umysły poczciwe. 1909, reprint: ART Print, 2014.
 25. Sawicki Ludomir,1913. Carta Morphologica della Pologna, wł. ZK IGiGP UJ.
 26. Romer Eugeniusz, 1916. Geograficzno–statystyczny atlas Polski, wł. BNP UJ.
 27. Romer Eugeniusz, 1916. Wojenno–polityczna mapa Polski, z powodu manifestu z 5 listopada 1916, reprint: ART Print, 2014.
 28. Władysław Dajewski, 1918–1939. Lud Polski. Tablice ludoznawcze. Tablica I: Budownictwo ludowe, wł. ZK IGiGP UJ.
 29. Reseau de triangulation de la Pologne. 1936, WIG, wł. Archiwum Map WIG 1919–1939.
 30. Eugeniusz Romer, 1925. Powszechny Atlas Geograficzny, wł. ZK IGiGP UJ.
 31. Korytko Stefan, 1933. Informacyjna mapa rozmieszczenia przemysłu w Polsce, wł. BJ.
 32. Łoziński Walerian, 1933. Mapa gleb województwa tarnopolskiego, wł. BJ.
 33. Ormicki Wiktor, 1935. Rzeczywisty przyrost ludności w latach 1921–1931,Polskie województwa południowe. Pracownia Kartograficzna Instytutu Spraw Narodowościowych, wł. ZK IGiGP UJ.
 34. Sieć triangulacyjna Polski. 1936. WIG, wł. Archiwum Map WIG 1919–1939.
 35. Fotogrametryczna mapa Rabki i okolic. 1937, WIG, wł. ZK IGiGP UJ.
 36. Sieć niwelacyjna Polski, 1939, WIG, wł. Archiwum Map WIG 1919–1939.
 37. Janiszewski Michał, 1943, Fizyczna mapa Polski. 1:1000 000. Wydawn. Wszechświatowego Komitetu Związków Młodzieży Chrześcijańskiej, Genewa, wł. IGiGP UJ.
 38. Klimaszewski Mieczysław, 1970. Mapa Hydrograficzna Polski oraz opis: Wit Krystyna, Ziemońska Zofia, 1970. Hydrografia Tatr Zachodnich, objaśnienia do mapy hydrograficznej „Tatry Zachodnie", wł. ZK IGiGP UJ.
 39. Leszczycki Stanisław (red.), 1973–1978. Narodowy Atlas Polski., wł. ZK IGiGP UJ.
 40. Guzik Kazimierz (red.), 1974. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, 1014– Sucha Beskidzka oraz opis: Książkiewicz Maciej, 1974. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski. 1:50 000. Atlas Sucha Beskidzka, wł. ZK IGiGP UJ.
 41. Ortofotomapa woj. Małopolskie, gmina Wierzchosławice. 1997, wł. ZK IGiGP UJ.
 42. Wierzchosławice. 2001. Mapa topograficzna, wł. ZK IGiGP UJ.
 43. Mapa hydrograficzna, Zakopane. 2006, wł. ZK IGiGP UJ.
 44. Atlas otoczenia Kampusu 600–lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2007, wł. MUJ.
 45. Gmina Nowosolna. Informator Turystyczny. 2009. Mapa topograficzna, wł. ZK IGiGP UJ.

 

Graphic

 1. Matejko Jan, XIX w., Jan Długosz. drzeworyt, wł. MUJ
 2. Wincenty Pol. k. XIX w. cynkotypia, Polska, wł. MUJ.
 3. Wątorski Mieczysław, 1956. Aresztowanie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. rysunek piórkiem, wł. MUJ.
 4. Wątorski Mieczysław, 1956. Sachsenhausen. Rysunek lawowany, wł. MUJ.

 

Photos

 1. Leszczycki mierzy temperaturę wody w górnej części Doliny Pięciu Stawów. 1929/1931. zdjęcie, wyprawa meteorologiczno–klimatologiczna w Dolinie Pięciu Stawów, fot. Stanisław Leszczycki, wł. IGiGP UJ.
 2. Podejście z Doliny Roztoki do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. 1929/1931. zdjęcie, wyprawa meteorologiczno–klimatologiczna w Dolinie Pięciu Stawów, fot. Stanisław Leszczycki. wł. IGiGP UJ.
 3. Pomiary meteorologiczne. 1929/1931. zdjęcie, wyprawa meteorologiczno–klimatologiczna w Dolinie Pięciu Stawów, fot. Stanisław Leszczycki, wł. IGiGP UJ.