Obiekty prezentowane na wystawie pochodzą z następujących kolekcji:

ZK IGiGP UJ — Zbiory Kartograficzne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

BNP UJ — Biblioteka Nauk Przyrodniczych UJ

BJ — Biblioteka Jagiellońska.

MNK —  Muzeum Narodowe w Krakowie

MNW —  Muzeum Narodowe w Warszawie

AUJ —  Archiwum UJ

NAC —  Narodowe Archiwum Cyfrowe

MUJ — Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

BN — Biblioteka Narodowa

WIG —  Wojskowy Instytut Geograficzny

oraz ze zbiorów prywatnych.

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego składa serdeczne podziękowania za użyczenie obiektów wszystkim instytucjom i osobom prywatnym.