Lekcje muzealne

Lekcje muzealne

W ramach wystawy przygotowana została oferta lekcji muzealnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Obejmować będą następujące tematy:

 

1. Mapa jako warsztat geografa uczniowie będą się mogli dowiedzieć jak analizować wyniki badań za pomocą mapy, jakie są rodzaje  skal mapy i co to oznacza w praktyce a przede wszystkim jak powstaje mapa i w jaki sposób zbiór danych może być pokazany w formie graficznej.

 

2. Pogoda, a klimat czy pogoda oznacza to samo co klimat, jak geografowie przyczynili się
do poznania atmosfery, jak badamy obecnie czynniki pogody a jak kiedyś a nawet własnoręcznie narysować klimatogram.

 

3. Rzeźba terenu i jej odczytywanie na mapie topograficznej jak duży był wkład geografów w poznanie i opisanie budowy powierzchni Ziemi, jak na mapie można odnaleźć ślady procesów kształtujących powierzchnię naszej planety, jak orientować się przy użyciu mapy topograficznej gdy zawodzi GPS, można będzie też własnoręcznie sporządzić profil hipsometryczny.

 

4. Rozwój geografii i nauk geograficznych jak mapy tematyczne pokazują w sposób syntetyczny pracę geografa, jak formowała się geografia jako nauka akademicka, co robi geograf i gdzie widać wyniki jego badań.