Ksiażki i starodruki

Starodruki

Długosz Jan, Chorographia Regni Poloniae… [w:] Długosz Jan, 1867. Dzieła wszystkie. Aleksander Przeździecki, wł. BJ.

Jan z Głogowa, 1506. Introductionum compediosum in tractatus Sphaerae Joannis de Sacrobosco, wł. BJ.

Jan ze Stobnicy, 1512. Introductio in Ptholomei Cosmographiam cum longitudinibus et latitudinibus regionum et civitatum celebriorum, wł. BJ.

Maciej z Miechowa, 1517. Tractatus de duabus Sarmatiis, Asiana et Europiana et de contentis in eis, wł. BJ.

Kromer Marcin, 1578. Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus, et Republica regni Polonici libri duo, wł. BJ.

Mirowski Andrzej, 1596. Theoria ventorum, wł. BJ.

Radziwiłł Mikołaj Krzysztof („Sierotka"), 1611. Peregrynacja abo Pielgrzymowanie do Ziemie Świętey Jaśnie Oświeconego Pana, Jego Mości Pana Mikołaja Chrysztofa Radziwiła … językiem łacińskim napisana y wydana: A przez X. Andrzeja Wargockiego na Polski przełożona, wł. BJ.

Tylkowski Wojciech, 1669. Meteorologia curiosa, wł. BJ.

Rzączyński Gabriel, 1721. Historia naturalia Regni Poloniae, Magni Ducatus Lituaniae, wł. BJ.

Karpiński Hilarion, 1766. Leksykon geograficzny dla gruntownego pojęcia gazet i historii z różnych autorów zebrany i przetłumaczony i napisany, wł. BJ.

Wyrwicz Karol, 1768. Geografia czasów teraźniejszych albo opisanie naturalne i polityczne Królestw, państw, stanów wszelakich, ich rządu, praw, rzemiosł, handlu, przemysłu, przymiotów etc. ku pożytkowi narodowej młodzi wydana, wł. BJ.

Siarczyński Franciszek, 1790–1794. Geografia czyli opisanie naturalne, historyczne i polityczne krajów i narodów we czterech częściach świata zawierających się, z dołączeniem geografii astronomicznej, wł. BJ.

 

Okres zaborów

Śniadecki Jan, 1804. Jeografia, czyli opisanie matematyczne i fizyczne Ziemi, wł. BNP UJ

Surowiecki Wawrzyniec, 1811. O rzekach i spławach krajów Księstwa Warszawskiego z zlecenia JW [Feliksa Walezjusza Pomiana] Łubieńskiego Ministra Sprawiedliwości (Część I), wł. BJ.

Staszic Stanisław, 1815. O ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i równin Polski  ZK IGiGP UJ, Atlas, wł. BJ.

Kołłątaj Hugo, 1842. Rozbiór krytyczny zasad historii o początkach rodu ludzkiego. T. 1. Z rękopisu wydał Ferdynand Mojsiewicz, wł. BJ.

Pol Wincenty, 1850. Rzut oka na umiejętność geografii ze stanowiska uniwersyteckiego wykładu, wł. BJ.

Pol Wincenty, 1851. Rzut oka na północne stoki Karpat, wł. BJ.

Pol Wincenty, 1863. Geografia Ziemi Świętej w dwóch księgach, wł. BJ.

Pol Wincenty, 1869. Północny wschód Europy pod względem natury. T. 1 i 2, wł. BNP UJ.

Pol Wincenty, 1869. Historyczny obszar Polski, wł. BNP UJ.

Pol Wincenty, 1887. Pieśń o ziemi naszej, wł. BJ.

Lelewel Joachim, 1814. Pisma pomniejsze geograficzno–historyczne, wł. BJ.

Lelewel Joachim, 1852–1857. Géographie du Moyen Age. T.3, wł. BJ.

Sulimierski Filip, Chlebowski Bronisław, Walewski Władysław, 1880. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego. T.1. Nakł. Filip Sulimierski i Władysław Walewski, wł. BNP UJ.

Czerny–Schwarzenberg Franciszek, 1889. Ogólna geografia handlowa, wł. BNP UJ.

Rehman Antoni, 1895. Ziemie dawnej Polski i sąsiednich krajów słowiańskich opisane pod względem fizyczno–geograficznym, Cz. 1, wł. BJ.

Bujak Franciszek, 1900. Geografia na Uniwersytecie Jagiellońskim do połowy XVI–go wieku, wł. BJ.

Sujkowski Antoni, 1907–1909. Geografia ekonomiczna. cz. 1, wł. BNP UJ.

Sawicki Ludomir, 1909. Z fizjografii zachodnich Karpat, wł. BJ.

Piłsudski Józef, 1910. Geografia militarna Królestwa Polskiego, wł. BJ.Książka napisana pod pseudonimem Z. Mieczysławski.

Nałkowski Wacław, 1912. Terytorium Polski historycznej jako indywidualność geograficzna, wł. BNP UJ.

Dunikowski Emil Habdank i in. 1912. Geografia fizyczna ziem polskich i charakterystyka fizyczna ludności. [w:] Encyklopedya Polska. T. 1, wł. BNP UJ.

Rudzki Maurycy Pius, 1917. Zasady meteorologii, wł. BNP UJ.

Statut Polskiego Towarzystwa Geograficznego, wł. BJ.

Romer Eugeniusz, 1969. O geografii. Rozważania historyczne i metodologiczne, wł. BNP UJ.

 

Okres zaborów - wyprawy badawcze

Kopeć Józef, 1837. Dziennik podróży Józefa Kopcia przez całą wzdłuż Azją, lotem od portu Ochotka oceanem przez wyspy Kurylskie do niższej Kamczatki, a z tamtąd na powrót do tegoż portu na psach i jeleniach, wł. BJ.

Strzelecki Paweł Edmund, 1845. Physical description of New South Wales and Van Diemen's Land, wł. BJ.

Domeyko Ignacy, 1878. Rzut oka na Kordyliery Chilijskie i zawarte w ich łonie pokłady metaliczne, wł. BNP UJ.

Rehman Antoni, 1881. Szkice z podróży do południowej Afryki odbytej w latach 1875–1877 przez…, wł. BNP UJ.

Rogoziński Stefan [Szolc], 1886. Wyprawa S. S. Rogozińskiego żegluga wzdłuż brzegów zachodniej Afryki na lugrze „Łucja–Małgorzata" 1882–1883, wł. BJ.

Siemiradzki Józef, 1895. Z Warszawy do równika. Wspomnienia z podróży po Ameryce Południowej odbytej w latach 1882–1883 przez J… S… z ilustracjami J. Ryszkiewicz i J. Zawadzkiego, wł. BJ.

Dybowski Benedykt, 1899. O Syberii i Kamczatce, wł. BJ.

Grąbczewski Bronisław, 1924. Przez Pamiry i Hindukusz do źródeł rzeki Indus, wł. BJ.

 

Okres zaborów - czasopisma

Dziennik Podróży Lądowych i Morskich. 1827, wł. BJ.

Kolumb. Pamiętnik. Opisom podróży lądowych i morskich, najnowszych odkryć geograficznych, wiadomości statystycznych oraz z tymi w styczności zostającym poświęcony. 1828–1829, wł. BJ.

Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej c.k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego… 1867–1939, wł. BNP UJ.

Pamiętnik Fizjograficzny. 1881–1922. Wydawany staraniem E. Dziewulskiego i B. Znatowicza, wł. BNP UJ.

Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego. 1876–1919/1920. Nakład Towarzystwo Tatrzańskie w Krakowie, wł. BNP UJ.

Przewodnik Handlowo–Geograficzny. Organ Polskiego Towarzystwa Handlowo–Geograficznego we Lwowie 1895–1896. Lwów. Stały dodatek do „Przeglądu Wszechpolskiego, wł. BJ.

Ziemia. Tygodnik krajoznawczy ilustrowany. 1910–1950. Redaktor i wydawca K. Kulwieć, nr inw. Cz III 3, wł. BNP UJ

 

Dwudziestolecie międzywojenne

 

Dwudziestolecie międzywojenne - Geografia fizyczna

Lencewicz Stanisław, 1918. Morfologia doliny Rèchy w Alpach penińskich, wł. BNP UJ.

Smoleński Jerzy, 1928. Morze i Pomorze, wł. BJ.

Romer Eugeniusz, 1929. Tatrzańska epoka lodowa, wł. BNP UJ.

Czyżewski Julian, 1930. Z fizjografii PokuciA, wł. BNP UJ.

Gumiński Romuald, 1931. Pogoda, wł. BJ.

Kondracki Jerzy, 1933. Tarasy dolnego Bugu, wł. BJ.

Wrzosek Antoni, 1933. Z badań nad zjawiskami krasowymi Tatr Polskich, wł. BNP UJ.

Galon Rajmund, 1935. Dolina dolnej Wisły. Przewodnik krajoznawczy, wł. BNP UJ.

Jahn Alfred, 1937. Zdjęcie morfologiczne północnej krawędzi Podola i jej przedpola między potokami Kocurowskim i Pohoryleckim, wł. BJ.

Lencewicz Stanisław, 1937. Polska. Nakł. Trzaska, Evert, Michalski sp Akc, wł. BNP UJ.

Taranowski Mikołaj, 1937. Zarys stosunków opadowych w Wilnie (1918–1937), wł. BJ.

Pawłowski Stanisław, 1938. Geografia jako nauka i przedmiot nauczania, wł. BJ.

 

Dwudziestolecie międzywojenne - Antropogeografia

Koszutski Stanisław, 1918. Geografia gospodarcza Polski (historycznej i etnograficznej). Bogactwo i wytwórczość, wł. BJ.

Sawicki Ludomir, 1919. Wędrówki pasterskie w Karpatach, wł. BNP UJ.

Smoleński Jerzy, 1926. Względne przewyżki i niedobory ludności polskiej na obszarze Rzeczypospolitej. ORBIS, wł. BNP UJ.

Zaborski Bogdan, 1926. O kształtach wsi w Polsce i ich rozmieszczeniu, wł. BNP UJ.

Nowakowski Stanisław, 1929. Geografia gospodarcza Polski Zachodniej. t.1. Środowisko geograficzne, ludność, wytwórczość roślinna, wł. BNP UJ.

Ormicki Wiktor Rudolf, 1929. Życie gospodarcze Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. ORBIS, wł. BNP UJ.

Zierhoffer August, 1932. Problem przeludnienia w świetle geografii. Wykład wygłoszony w dniu 15. X. 1931 na inauguracji roku akademickiego W. S. H. Z. we Lwowie, wł. BNP UJ.

Rewieńska Wanda, 1938. Miasta i miasteczka w północno–wschodniej Polsce, wł. BJ.

Srokowski Stanisław, 1939. Geografia gospodarcza Polski, wł. BNP UJ.

Zaborski Bogdan, Wrzosek Antoni, 1939. Antropogeografia. Trzaska, Evert, Michalski, „Wielka Geografia Powszechna" T. 3, wł. BNP UJ.

 

Dwudziestolecie międzywojenne - ekspedycje

Arctowski Henryk, 1930. W sprawie współpracy międzynarodowej w badaniach obszarów podbiegunowych, wł. BJ.

Kosiba Aleksander, 1937. Polska wyprawa na Grenlandię w 1937 roku, wł. BJ.

 

Dwudziestolecie międzywojenne - kartografia

Olszewicz Bolesław, 1926. Polskie ZK, wł. BJ.

Pietkiewicz Stanisław, 1930. O sposobach przedstawiania terenu na mapach. Sekcja Geograficzna Towarzystwa Wiedzy Wojskowej, wł. BJ.

Sawicki Ludomir, (1918). Nowsze metody fotogrammetrycznych zdjęć kartograficznych, wł. BNP UJ.

 

Dwudziestolecie międzywojenne - geografia historyczna i polityczna

Sujkowski Antoni, 1918. Geografia ziem dawnej Polski, wł. BNP UJ.

Loth Jerzy, 1925. Zarys geografii politycznej. „ORBIS", wł. BNP UJ.

Bujak Franciszek, 1925. Studia geograficzno–historyczne, wł. BNP UJ.

Smoleński Jerzy, 1935. Coastal Barriers of the Baltic. The Baltic Institute, wł. BNP UJ.

Wąsowicz Józef, 1938. Ocena geograficznego położenia Polski z punktu widzenia obronności kraju, wł. BNP UJ.

Romer Eugeniusz, 1939. Ziemia i państwo. Kilka zagadnień geopolitycznych, wł. BNP UJ.

 

Dwudziestolecie międzywojenne - geografia turyzmu

Leszczycki Stanisław, 1937. Zagadnienia geografii turyzmu. „Komunikaty Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie". t. I, z. 1, wł. BNP UJ.

Turyzm Polski. 1938–1939. Kraków. wł. prof. dr hab. Antoni Jackowski.

 

Dwudziestolecie międzywojenne - planowanie przestrzenne i regionalne

Winid Walenty, 1928. Kanał Bydgoski, wł. BNP UJ.

Simche Zdzisław, 1930. Tarnów i jego okolica. Wydana ku uczczeniu sześćsetnej rocznicy założenia miasta Tarnowa, wł. BNP UJ.

Leszczycki Stanisław, 1938. Region Podhala. Podstawy geograficzno–gospodarcze planu regionalnego, wł. BNP UJ.

 

Dwudziestolecie międzywojenne - wydawnictwa

ORBIS

Sawicki Ludomir, 1925. Z geomorfologii centralnego Ceylonu, wł. BNP UJ.

Kubijowicz Włodzimierz, 1926. Życie pasterskie w Beskidach Wschodnich, wł. BNP UJ.

Sawicki Ludomir, 1928. Idea i organizacja krajoznawstwa w Polsce, wł. prof. dr hab. Antoni Jackowski.

 

KSIĄŻNICA–ATLAS

Romer Eugeniusz, 1904. Geografia dla I klasy szkoły średniej, wł. BJ.

Niemcówna Stanisława, 1929. Dydaktyka geografj, wł. BNP UJ.

Polski Przegląd Kartograficzny. 1923/1924–1933/1934, wł. BNP UJ. Po zakończeniu II wojny światowej czasopismo wznowione w 1969 r., obecnie wyd. przez Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

 

Dwudziestolecie międzywojenne - encyklopedie

Nowakowski Stanisław, 1934–1935. Geografia jako nauka i dzieje odkryć geograficznych. Wielka Encyklopedia Powszechna. Nakł. Trzaski, Everta, Michalskiego, wł. BNP UJ. Oficyna wydawnicza Trzaska, Evert i Michalski specjalizowała się w publikacjach encyklopedycznych. Wielka Geografia Powszechna (t.1–16, wydawane w latach 1932–1939) była pierwszym tego typu wydawnictwem w wolnej Polsce.

 

Dwudziestolecie międzywojenne - Polskie Towarzystwo Geograficzne

Przegląd Geograficzny. Organ Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 1918/19–1939. Nakład Polskiego Towarzystwa Geograficznego, wł. BNP UJ. Czasopismo ukazuje się do chwili obecnej, wydawane przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Wiadomości Geograficzne: miesięcznik poświęcony przeglądowi spraw geograficznych w Polsce i zagranicą. 1923–1939. Wydawnictwo Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego, wł. BNP UJ. Czasopismo stworzone przez Ludomira Sawickiego przy znaczącej pomocy Wiktora Ormickiego. W latach 1936–1939 wydawanie periodyku przejął Instytut Geograficzny UJ.

Sawicki Ludomir, 1928. Polska akcja ekspedycyjna, wł. BNP UJ

 

Dwudziestolecie międzywojenne - Wojskowy Instytut Geograficzny

Wiadomości Służby Geograficznej. 1927–1938., wł. BNP UJ.

Krassowski Bogusław, Krassowska Irena, 1989. Mapy topograficzne ziem polskich. Biblioteka Narodowa, wł. ZK IGiGP UJ.

 

Dwudziestolecie międzywojenne - kongresy

Sawicki Ludomir, 1922. Polskie słownictwo geograficzne. Cz. 1.: Terminologia regionalna ziem polskich, wł. BNP UJ.

IV.a.52. Smoleński Jerzy, 1925. Polskie słownictwo geograficzne. Cz. 2.: Słownictwo geograficzno–fizyczne, uchwalone i polecone przez Zjazd Geografów Polskich, zorganizowany staraniem Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych w Krakowie 1922 roku, wł. BNP UJ.

 

Sawicki Ludomir (red.), 1927. Przewodnik Kongresowy II. Zjazdu Słowiańskich Geografów i Etnografów w Polsce 1927 roku, wł. BNP UJ.

Arnold Stanisław (red.), 1936–1939. Pomorze Polskie. Pomorze Zachodnie. Prusy Wschodnie. [w:] Słownik geograficzny państwa polskiego i ziem historycznie z Polską związanych. T. 1, wł. BJ.

 

Catalogue de l'Exposition Internationale de la Cartographie Officielle. 1934. Congrès International de Géographie, Varsovie 1934, 23–31 Août, Warszawa, , wł. BNP UJ.

Comptes Rendus du Congrès International de Géographie, Varsovie 1934. 1937. Union Géographiqie Internationale. Warszawa. t. 3. Travaux de la section III, Géographie humaine ; t. 4 Travaux de la section IV: Géographie préhistorique et historique, histoire de géographie. Bruksela, wł. BNP UJ.

 

Dwudziestolecie międzywojenne - wydawnictwa wojenne

Wydawnictwa Konwentu Organizacji Niepodległościowych], Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze Armii Krajowej, Warszawa. „Biblioteka Ziem Zachodnich" :

Dylik Jan, 1942. Pomorze Wschodnie (Prusy Wschodnie). Gdańsk; Ziemie Powracające. Obraz geograficzno–gospodarczy. Warszawa, wł. BJ.

Czekańska Maria, 1942. Pomorze Zachodnie. Przyodrze, Pogranicze. Warszawa, wł. BJ.

Wrzosek Antoni, 1943, Śląsk. Warszawa, wł. BJ.

IV.a.60. Pawłowski Stanisław, 1943. Geografia Polski. Dla I klasy gimnazjalnej. Urząd Oświaty i Spraw Szkolnych. Nakład Komisji Regulaminowo–Wydawniczej Armii Polskiej na Wschodzie, Jerozolima, wł. BJ.

Przedruk wydania trzeciego.

 

Geografia szkolna

Metodyka geografii

Niemcówna Stanisława, Polaczkówna Maria, 1926. Wycieczki geograficzne w szkole średniej. Dr. St. Niemcówna: Metodyka wycieczek; Dr. M. Polaczkówna, Program wycieczek, wł. BNP UJ.

Ormicki Wiktor, 1928. Zadania nauczyciela w szkole średniej w świetle obserwacji zebranych na proseminarium geograficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, wł. BNP UJ.

Mścisz Michał, 1929. Zarys metodyki geografii. Podręcznik dla geografów–nauczycieli w szkołach średnich i powszechnych oraz dla wyższych kursów nauczycielskich, wł. BNP UJ.

Czasopismo Geograficzne poświęcone sprawom nauczania geografii. Organ Zrzeszenia Polskich Nauczycieli Geografii. 1923–1938, wł. BNP UJ.Czasopismo ukazuje się do chwili obecnej. Wydawcą jest Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Małecki Kazimierz, 1928. Modelowanie geograficzne. Uwagi metodyczne o pracy geoplastycznej w szkole, wł. BNP UJ.

Szumański Teofil, 1931. O najważniejszych projekcjach kartograficznych używanych w szkole, wł. BJ.

Czekańska Maria, 1936. Wykresy i diagramy w nauczaniu geografii, wł. BNP UJ.

 

Geograficzne podręczniki szkolne

Sawicki Ludomir, 1921. Elementarz geograficzny. Pogadanki dla I–go i II–go stopnia siedmioklasowej szkoły powszechnej, wł. prof. dr hab. Antoni Jackowski.

Nałkowski Wacław, 1907. Zarys geografii rozumowej, wł. BNP.

Pawłowski Stanisław, 1917. Geografia Polski. KSIĄŻNICA POLSKA, wł. BNP UJ.

Sawicki Ludomir, 1919. Zarys ogólnej geografii ziem polskich, wł. BNP UJ.

Romer Eugeniusz, Polaczkówna Maria, 1927. Geografia dla II klasy szkół średnich i V i VI klasy szkół powszechnych, wł. BNP UJ.

Cezak Jakub Stefan, 1929. Geografia gospodarcza wraz ze statystyką życia współczesnego, wł. BJ.

Smoleński Jerzy, 1933. Geografia Polski dla I klasy gmin, wł. BNP UJ.

Chałubińska Aniela, Janiszewski Michał, 1934. Geografia Europy. Podręcznik do nauki geografii dla II klasy gimnazjalnej, BNP UJ.

 

1 /image/image_gallery?uuid=e7c3d8cd-5f18-4450-a8d5-488c05601e4f&groupId=74278260 900 160 2 2