Kontakt: dr Małgorzata Taborska - Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego