Wystawy geograficzne

Globusy Polskie. polskojezyczne globusy Ziemii XIX-XXI wiek

Wystawa prezentowana w Muzeum UJ w 2006 roku.

Kuratorzy: dr Małgorzata Taborska (Muzeum UJ)  i dr Grazyna Połuszejko (Muzeum Dworek Wincentego Pola Muzeum Lubelskie w Lublinie.

Informacje ogólne.

Strona wystawy: http://www.rmg.maius.uj.edu.pl/globusy-polskie

Rozwój myśli geograficznej w Polsce

Wystawa prezentowana w Muzeum UJ w 2014 roku. 

Kuratorzy: prof. dr hab. Antoni Jackowski (Instytut Geografii UJ oraz PTG) i dr Małgorzata Taborska (Muzeum UJ)

Strona wystawy: http://www.rmg.maius.uj.edu.pl/informacje-ogolne

Geografia Polska - tradycja i współczesność

Wystawa prezentowana w  Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w 2016 roku.

Kuratorzy: prof. dr hab. Antoni Jackowski (Instytut Geografii UJ oraz PTG) i dr Małgorzata Taborska (Muzeum UJ)

Strona wystawy: http://www.rmg.maius.uj.edu.pl/paryz