Przyrządy pomiarowe i instrumenty naukowe

Przyrządy i instrumenty naukowe

 1. Aktynometr, Luis Paschel Casella, Londyn, 1876, wł. MUJ.
 2. Altymetr, Josef Gabriel Paulin, System Paulin Aktiebolag, Sztokholm, ok. 1951, wł. MUJ.
 3. Anemograf kierunkowy, Jules Richard, Paryż, 1910, wł. MUJ.
 4. Anemograf szybkościowy, Jules Richard, Paryż, 1910, wł. MUJ.
 5. Aneroid typu Goldschmida, Jakob Goldschmid, Zurych, Szwajcaria, ok. 1871, wł. MUJ.
 6. Aneroid, Paul Naudet, Naudet–Pertuis–Hulot–Barometers, pocz. XX w., wł. MUJ.
 7. Arytmometr Brunsiga M II, Brunsviga Maschinenverke AG, Niemcy, ok. 1930, wł. MUJ.
 8. Astrolabium, Włochy, ok. 1370, wł. MUJ.
 9. Barograf/ Barograph, Schaffer, Wiedeń, 1878, wł. MUJ.
 10. Barometr deformacyjny, K. Zieliski, Kraków, ok. 1920, wł. MUJ.
 11. Barometr naczyniowy, L. Sadtler, Wiedeń, poł. XIX w., wł. MUJ.
 12. Barometr naczyniowy, Nicolas Fortin, Paryż, 1786, , wł. MUJ.
 13. Busola geodezyjna, Gustaw Gerlach, Warszawa, 2. poł. XX w., wł. MUJ.
 14. Busola geologiczna, Meridian, Szwajcaria, ok. 1965, wł. MUJ.
 15. Busola morska sucha, Carry, Jesse Ramsden, Picadilly, Londyn, k. XVIII w., wł. MNW.
 16. Busola topograficzna, Jan Marten Kleman & Zoon, Amsterdam, XVIII/ XIX w, wł. MUJ.
 17. Busola topograficzna, Roman Calikowski, Kraków, 1. poł. XX w., wł. MUJ.
 18. Busola wojskowa typu K.M, Gustaw Gerlach, Warszawa, 1933–1938, wł. MUJ.
 19. Chronometr kieszonkowy, John Arnold and Son, Londyn; 1787–1796, wł. MUJ.
 20. Chronometr morski, W. Bröcking, Hamburg, Niemcy, ok. 1895, wł. MUJ.
 21. Cyrkiel proporcjonalny, Jeremias Kögeler, Gdańsk, 1664, wł. MUJ.
 22. Cyrkiel proporcjonalny, Michael Butterfield, Paryż, ok. 1700 r., wł. MUJ.
 23. cyrkiel redukcyjny, Gustaw Gerlach, Warszawa, 1852–1900, wł. MUJ.
 24. Cyrkiel–kroczek, Niemcy, 1920–1940, wł. MUJ.
 25. Dinograf, Beschriflungs–Geräl, Niemcy, XX w., wł. MUJ.
 26. Globus kieszonkowy, Johannes Deur, Amsterdam, ok. 1740, wł. MUJ.
 27. Globus reliefowy, Georg von Bauerkeller, Darmstadt, Niemcy, ok. 1843, wł. IGiGP UJ.
 28. Globus Ziemi, Abel–Klinger, Norymberga, 1852–1860, wł. MUJ.
 29. Globus Ziemi, Gerard Merkator, Leuvain, Belgia, 1541, wł. MUJ.
 30. Globus Ziemi, Jan Felkl i Syn, Roztoky k/ Pragi, ok. 1900/ c. 1900, , wł. MUJ.
 31. Globus Ziemi, Martin Behaim, mal. Georg Glocknethon, Norymberga, 1492, faksymile Norymberga, 1992, wł. MUJ.
 32. Goniometr typu Bauge`go, 1. poł. XIX w, wł. MUJ.
 33. Grafometr, Claude Langlois, Paryż, 1730–1750, wł. MUJ.
 34. Higrometr włosowy, Artur Chevalier, Paryż, ok. 1783, wł. MUJ.
 35. Higrometr włosowy, Nicolas Fortin, Paryż, 1792, wł. MUJ.
 36. Hipsometr, Karel František Eduard Kořistka, prod. Mathias Richard Brandeis, Praga, 1856/1857, wł. MUJ.
 37. Kaseta na zdjęcia lotnicze, Polska, 1960–1980, wł. ZK IGiGP UJ.
 38. Kątomierz z podziałką transwersalną, Gustaw Gerlach, ok. 1944 r., wł. MUJ.
 39. Kątomierz, Chrystian Boyling, Drezno, 1689, wł. MUJ.
 40. Kątownica składana, Jaques Canivet, Paryż, ok. 1760, wł. MNK.
 41. Kątownica, Chrystian Boyling (?), Drezno, ok. 1689 r, wł. MUJ.
 42. Klizymetr, Rudolf Fuess, Berlin, pocz. XX w., wł. MUJ.
 43. Klocek drzeworytniczy Winieta z herbami ziem polskich, Mistrz Kroniki Miechowity, Hieronim Wietor, Kraków, 1521, wł. MUJ.
 44. Koło miernicze, J. C. Ludewig, Drezno, 1720–1742, wł. MNW.
 45. Kompas topograficzny, Niemcy, 1928, wł. MUJ.
 46. Kompas zwierciadlany z klinometrem, Pracownia Prototypów i Aparatów Naukowych UJ, Kraków, lata 1960–te, wł. MUJ.
 47. Kompas, Max Hildebrand, Freiberg, Niemcy, 1873–1912, wł. MUJ.
 48. Komplet przeźroczy do latarni magicznej, Niemcy (?), poł. XIX w., , wł. MUJ.
 49. Komplet przeźroczy dydaktycznych, k. XIX w., wł. MUJ.
 50. Kwadrant, Tadeusz Przypkowski, Kraków, 1953, wł. MUJ. Rekonstrukcja przyrządu na podstawie De Revolutionibus… (Norymberga 1543 r.) Mikołaja Kopernika.
 51. Latarnia magiczna, Alfred Molteni, Paryż, k. XIX w., wł. MUJ.
 52. Liniał z podziałką transwersalną, Chrystian Boyling (?), Drezno, ok. 1689, wł. MUJ.
 53. Liniał, Gustaw Gerlach, Warszawa, XIX/XX w., wł. MUJ.
 54. Lornetka polowa, 2. poł. XIX w., wł. MUJ.
 55. Lornetka, Gustaw Gerlach, Warszawa, 1852–1860, wł. MUJ.
 56. Luneta polowa, George Dollond, Londyn, 1. poł. XIX w., wł. MUJ.
 57. Luneta polowa, Leonardo Semitecalo, Wenecja, 1. poł. XVIII w., wł. MUJ.
 58. Luneta wojskowa, Adam Prażmowski, Paryż, 1882, wł. MUJ.
 59. Lunetka podróżna, Francja lub Holandia, XVIII w., wł. MUJ.
 60. Makieta Krakowa, Kraków, 1930-te, wł. IGiGP UJ.
 61. Mechaniczna sfera armilarna, Francja (?), 1510–1520, wł. MUJ. Zwyczajowo nazywany Złotym Globusem Jagiellońskim.
 62. Mikroprojektor geologiczny, PZO, Warszawa, 1950–1960, wł. MUJ.
 63. Mikroskop polaryzacyjny, Rathenow Optische Werke, Rathenow, Niemcy, 1950–1962, wł. MUJ.
 64. Nanośnik, Charot, Paryż, k. XVIII w., wł. MUJ.
 65. Nanośnik, Gustaw Gerlach, Warszawa, 1918–1944, wł. MUJ.
 66. Nanośnik, Neuchofer& Sohn, Wiedeń, ok. 1930, wł. MUJ.
 67. Niwelator libelkowy, Carl Zeiss, Jena, lata 1950–te, wł. MUJ.
 68. Niwelator, Gustaw Gerlach, Warszawa, 1920–1940, wł. MUJ.
 69. Niwelator, Starke& Krammerer, Wiedeń, 2. poł. XIX w., wł. MUJ.
 70. Niwelator, T. Dörffel, Berlin, k. XIX w., wł. MUJ.
 71. Nokturnał, C. Cook, Anglia, 1719, wł. MUJ.
 72. Pehametr typ 4A, Zakład Elektroniki Górniczej, Tychy, Polska, 1963, wł. MUJ.
 73. Pion, pocz. XX w., wł. MUJ.
 74. Planetarium, Niemcy, poł. XIX w., wł. MUJ.
 75. Planimetr biegunowy, Gottlieb Coradi, Matematisch–Mechanisches Institut, Zurich, 1918–1944, dystrybutor, Warszawa, wł. MUJ.
 76. Pochyłomierz, Arma Engineering Corporation, Nowy Jork, 1920–1940, wł. MUJ.
 77. Pochyłomierz, Henri Morin, Paryż, 1920–1930, wł. MUJ.
 78. Podziałka transwersalna/ Rule with transversal scale, Gustaw Gerlach, Warszawa/ Warsaw, 1918–1944, nr inw. 17353,2327/V, wł. MUJ.
 79. Przybornik kreślarski, Francja (?), k. XIX w., wł. MUJ.
 80. Psychrometr aspiracyjny wg. Roberta Assmana, Fuess Rudolf, Berlin–Steglitz, 1895, wł. MUJ.
 81. Psychrometr Assmana, Wytwórnia Wyrobów Szklanych, Częstochowa, 20th c., wł. MUJ.
 82. Ruletka geodezyjna, Gustaw Gerlach, Warszawa, 1918–1944, wł. MUJ.
 83. Ruletka geodezyjna, Wiedeń, pocz. XX w, wł. MUJ.
 84. Rzutnik Diafant 1, E. Lisegang, Dusseldorf, Niemcy, lata 1930–te, wł. MUJ.
 85. Sekstant kieszonkowy, J. H. Steward, Londyn, k. XIX w, wł. MUJ.
 86. Sektor mierniczy, Austria, 1. poł. XIX w., wł. MUJ.
 87. Sondy inspekcyjne, Polska, lata 1970–1980–te, wł. MUJ.
 88. Stereoskop lustrzany, Carl Zeiss, Jena, lata 1930–te, wł. MUJ Zdjęcia lotnicze okolic Tyńca k/Krakowa nr 1296 i 1297, układ 22 082, 1975 r., wł. ZK IGiGP UJ.
 89. Stolik mierniczy, Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, 1960, wł. MUJ.
 90. Suwak logarytmiczny, HEMMI, Japonia, 1918–1944, dystrybutor: Gerlach, Warszawa, wł. MUJ.
 91. Sztuczny horyzont do pomiarów hydrograficznych, Niemcy, XIX w., wł. MUJ.
 92. Teodolit magnetyczny, Moritz Meyerstein, Getynga, Niemcy, 1874, wł. MUJ.
 93. Teodolit, Gustaw Gerlach, Warszawa, 1930–te lata, wł. MUJ.
 94. Termograf, Matthäus Hipp, Neuchâtel, Szwajcaria, 1875, wł. MUJ.
 95. Termometr deformacyjny, Johan Holtzmann, Wiedeń, ok. 1850, wł. MUJ.
 96. Termometr minimalny, Niemcy, 20th c., wł. MUJ.
 97. Termometr minimum– maksimum, Luis Paschel Casella, Londyn, 1875, wł. MUJ.
 98. Termometr rewersyjny, Carl Richter, Berlin, 1900–1911, wł. MUJ.
 99. Termometr terenowy, Heinrich Kappeller, Wiedeń, XIX/ XX w., wł. MUJ.
 100. Torquetum, Hans Dorn, Buda, Węgry, 1487, wł. MUJ.
 101. Triquetrum, Tadeusz Przypkowski, Kraków, 1953, , wł. MUJ. Rekonstrukcja przyrządu na podstawie De Revolutionibus … (Norymberga 1543 r.) Mikołaja Kopernika.
 102. Waga wodna, Niderlandy, XVII w., wł. MUJ.
 103. Węgielnica pryzmatyczna, Niemcy, XIX/XX w., , wł. MUJ, wł. MUJ.
 104. Wysokościomierz kieszonkowy, ARTARIA, Genewa, pocz. XX w, wł. MUJ.
 105. Zegar elektryczny, Matthäus Hipp, Neuchâtel, Szwajcaria, 1874, wł. MUJ.
 106. Zegar słoneczny pierścieniowy, Niemcy, XVIII w., wł. MUJ.
 107. Zegar słoneczny pionowy, Jan Śniadecki, Kraków, 1792, wł. MUJ.
 108. Zegar słoneczny słupkowy z wykresem wg. Jana Baranowskiego, Jakub Pik, Warszawa, XIX w., wł. MUJ.
 109. Zestaw grafionów, Gustaw Gerlach, Warszawa, 1918–1944, wł. MUJ.
 110. Zestaw grafosów, Cleo, Bad Wilsnack, Niemcy, lata 1980–te, wł. MUJ.
 111. Zestaw kreślarski, Skala Praecision, Warszawa, XX w., wł. MUJ.