Geografia polska –tradycja i współczesność

Wystawa przybliża środowisko naukowe i osiągnięcia polskiej geografii.

Początki geografii w naszym kraju sięgają XV wieku, jednak jako nauka akademicka zaczęła wyodrębniać się od połowy XVIII wieku.

 

Nowożytna dyscyplina naukowa realizowana jest i rozwijana w kilku płaszczyznach, które razem tworzą przyjazny klimat:

- kształtowanie sposobu myślenia: dydaktyka, nauczanie w ośrodkach akademickich, kształcenie na poziomie podstawowym;

-branżowy język i terminologia fachowa: umożliwia precyzyjną i komunikatywna wymianę poglądów, ich weryfikację i upowszechnianie;

-środowisko wymiany myśli: publikacje, koła naukowe, sympozja i konferencje, towarzystwa naukowe;

-metodologia: wykształcanie jasno określonych metod pozyskiwania i analizowania danych, wyciągania wniosków, stawiania i falsyfikowania hipotez badawczych, weryfikacji wniosków;

- mentorzy, mistrzowie – osoby wokół których kondensuje się nauka, tworzą jej wizję, wytyczne i kierunki rozwoju, gromadzą ludzi tworząc środowisko, organizują warsztat badawczy;

- gromadzenie i przechowywanie wiedzy: biblioteki, materiały drukowane, kartograficzne.