Mapa jako narzędzie pracy geografa

widok saliSposoby zbierania danych i ich analizowania są charakterystyczne dla każdej dziedziny nauki. Geografia wyróżnia się opracowywaniem informacji przestrzennej. Najlepszym narzędziem do ich analizowania jest mapa. Dokument kartograficzny nie jest bowiem jedynie ilustracją, obrazkiem pokazującym dany problem w sposób efektowny. Mapy tematyczne są precyzyjnymi wykresami, pozwalającymi na zestawianie informacji bez ich statystycznego przeliczania. Podstawą jest mapa topograficzna, na niej dopiero nanosi się szczegółowe informacje z danej dziedziny.


    Obecnie rozwój komputerowych systemów informacyjnych pozwolił na zorganizowanie Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS), których ideą jest stworzenie rozległej i różnorodnej bazy danych obiektów o ściśle określonych współrzędnych geograficznych. Wyświetlane są w postaci map, zgodnie z życzeniem użytkownika. Dodatkowo mogą być one prezentowane w formie dynamicznej - np. obrazując stopniowe zalewanie kraju przez falę powodziową. W dzisiejszych czasach zbierając dane w terenie korzysta się z odbiorników GPS (Global Position System), zapisujących współrzędne każdego punktu pomiarowego, najczęściej również z ich wysokością.


    W sali pokazano również jak można przekształcić zdjęcie lotnicze w mapę topograficzną, zaprezentowano różne rodzaje map tematycznych oraz system GIS.