Wystawa zrealizowana została przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, we współpracy z Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ i Polskim Towarzystwem Geograficznym. Jej celem było przedstawienie geografii jako nauki akademickiej, jej rozwoju w naszym kraju oraz wkładu polskich naukowców w geografię regionalną i światową. Jako materiał ilustracyjny posłużyły starodruki, książki, czasopisma, mapy oraz przyrządy naukowe. Podstawą była historia naszego kraju, na której tle przedstawiono losy i rozwój geografii polskiej. Pozwoliło to na odpowiednią generalizację informacji.

Prezentacja wystawyGeografia operuje danymi przestrzennymi – wyróżnia ją to wśród innych nauk. Podstawowym narzędziem do ich analizy są opracowania kartograficzne. Na wystawie pokazano tworzenie mapy i jej stopniowe udoskonalanie aż do osiągnięcia etapu przestrzennych wykresów i systemów map numerycznych (GIS).
Każda nauka akademicka ma własny zestaw narzędzi dydaktycznych i swoistą metodykę. Zagadnieniu temu poświęcono jedną z sal. Zobrazowano również kształtowanie się środowiska naukowego, rozwój fachowego czasopiśmiennictwa, towarzystw naukowych a przede wszystkim stopniowe formalizowanie się poszczególnych elementów w jednorodną naukę akademicką i jej późniejszą specjalizację. Zaznaczyć należy, że powołana w 1849 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim katedra geografii była drugą na świecie, po Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Główna część mieściła się w salach wystaw czasowych Muzeum UJ. Dostępna była bezpłatnie, przez 5 dni w tygodniu. W przyległych do budynku: Ogrodzie Profesorskim i Zaułku Estreichera pokazane były towarzyszące ekspozycje planszowe, prezentujące zagadnienia z okresu międzywojennego, II wojny światowej oraz współczesnej geografii polskiej. Były one dostępne dla zwiedzających od świtu do zmroku, przez cały tydzień.

Współpraca Muzeum z placówkami geograficznymi pozwoliła na nietypowe, wielopłaszczyznowe, przedstawienie nauki akademickiej w różnych jej aspektach. Odbiór wystawy był żywiołowy wśród geografów polskich i zagranicznych, cieszyła się również powodzeniem wśród gości Muzeum. Wśród widzów były osoby kilkakrotnie wracające na główną część ekspozycji. Wernisaż został skorelowany z programem konferencji IGU, a wystawa była wypowiedzią o naszym wkładzie w geografię światową.