Polscy odkrywcy i podróżnicy

Autorzy filmu/ autors:

prof. dr hab Antoni Jackowski

dr Małgorzata Taborska

 

Link do materiału wideo

Geograficzny System Informacyjny - GIS

Autorzy filmu/ Autors:

prof. dr hab. Jacek Kozak, dr Natalia Kolecka, dr Dominik Kaim

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Link do materiału wideo