Dydaktyka i metodyka nauczania geografii

Widok sali wyjściowejGłównymi momentami było:

  • utworzenie Akademii Krakowskiej;

 

  • powstanie znakomitych szkół innowierczych w okresie reformacji;

 

  • reforma oświeceniowa, której początki to Collegium Nobilium ks. Konarskiego a głównym elementem działalność Komisji Edukacji Narodowej;

 

  • okres niewoli, kiedy powstała pierwsza katedra geografii a Wincenty Pol nakreślił główne kierunki rozwoju nowoczesnej geografii i nowoczesnej metodyki nauczania geografii;

 

  • okres międzywojenny, w którym powstało szereg podręczników, książek metodycznych i pomocy naukowych mających na celu ujednolicenie poziomu edukacji na terenach dawnych zaborów, prowadzono również szeroko zakrojoną akcję oświatową i liczne kursy dla nauczycieli;

 

  • II wojna światowa i nauczanie konspiracyjne.