Strona archiwalna wystawy

Plakat informacyjny o wystawie, z jej nazwą, nazwami organizatorów i datami otwarcia 9 sierpnia do 7 grudnia 2014 roku. Na dole loga sponsorów medialnychWystawa przedstawia rozwój idei geograficznych w naszym kraju, rozwój geografii jako nauki akademickiej oraz rozwój warsztatu geografa.

Każda nauka ma swoisty zestaw narzędzi poznawczych – do analizy danych, ich zestawiania... Dla geografii – czyli nauki przestrzennej, mówiącej o rozmieszczeniu zjawisk i obiektów na Ziemi jest to mapa. Dlatego sale wprowadzającą poświęcono na pokazanie czym jest mapa dla geografa.

Rozwój idei znajduje odzwierciedlenie w dokumentach – starodrukach, książkach, atlasach, artykułach. To drugi z wątków rozwijanych na wystawie.

Trzeci to rozwój instrumentarium – możliwości zbierania danych.

O rozwoju geografii nie można mówić w oderwaniu od sytuacji politycznej, historii i zachodzących zjawisk społecznych.  Dlatego przewodnikiem po wystawie jest krótkie zestawienie najważniejszych dat w polskiej geografii na tle wydarzeń z historii Polski.

Ostatnią sale poświęciliśmy na dydaktykę i metodologię geografii – czyli przekazywanie wiedzy kolejnym pokoleniom. Obok książek dydaktycznych, podręczników, pokazaliśmy równiez pomoce dydaktyczne.

Uzupełnieniem są dwie ekspozycj eplenerowe oraz 20-minutowa prezentacja poświęcona udziałowi Polaków w odkrywaniu i opisywaniu poszczególnych obszarów Ziemi. Polacy zapisali się w odkrywaniu każdego kontynentu – oczywiście Syberia jest najbardziej znana, ale niemały był nasz wkład w poznanie Ameryki Południowej czy Australii czy regionów polarnych.

 

Wystawa towarzyszyła Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej, która odbyła sie w dniach od 18 do 22 sierpnia 2014 roku w Krakowie. 

Ekspozycja pokazywana jest w Collegium Maius od 19 sierpnia 2014 roku do 22 stycznia 2015 roku.

 

Autorzy wystawy:

Prof. dr hab. Antoni Jackowski

dr Małgorzata Taborska

 

Plan wystawy

Folder wystawy: folder polski, Folder English

prezentacja wystawy/ presentation